Gå til hovedindhold

BETINGELSER FOR ANVENDELSE

Effective Date: [26 April, 2021.]

INDLEDNING

Nærværende betingelser for anvendelse (nærværende "betingelser") gælder for Sony Pictures Entertainment (et koncernselskab i Sony Corporation) websteder, onlinetjenester, software eller apps "tjenesterne"), der linker til nærværende betingelser. I nærværende betingelser anvender vi “SPE”, “vi” eller “os” eller “vores” ved henvisning til koncernselskaber i Sony Pictures Entertainment. Sammen med Sony Pictures Entertainment Inc. kan SPE enheden. der er ansvarlig for en bestemt tjeneste (samlet benævnt “dataansvarlig”) findes ved at klikke her. Sony Pictures Entertainment Inc.’s koncernkontor har adresse på 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232 USA. Ved at acceptere nærværende betingelser eller ved at besøge eller på anden vis anvende den gældende tjeneste på nogen som helst måde (såfremt det er relevant), accepterer du at være bundet af nærværende betingelser og eventuelle yderligere gældende vilkår og betingelser (som defineret nedenfor). Du bekræfter ligeledes, at du har læst og forstået dem. Du anerkender, accepterer og samtykker også til vores datapraksis som beskrevet i vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies og en eventuel offentliggjort politik om beskyttelse af personlige oplysninger for børn vedrørende den pågældende del af tjenesten.

Når vi henviser til "dig" eller "din" i nærværende betingelser, mener vi:

 • hvis du er forbruger, den person, der benytter tjenesten til et formål, der helt eller primært ligger uden for personens erhverv, forretning, håndværk eller profession; og
 • hvis du ikke er forbruger: (a) den virksomhed, som du har myndighed til at forpligte; eller (b) den person, der benytter tjenesten til formål, der ikke helt eller primært er uden for personens erhverv, forretning, håndværk eller profession (i hvert tilfælde en "forretning").

 

Nærværende betingelser påvirker dine juridiske rettigheder, ansvar og forpligtelser og styrer din brug af tjenesten. Hvis du ikke ønsker at være bundet af nærværende betingelser og eventuelle yderligere betingelser, skal du ikke benytte tjenesten og afinstallere eventuelle downloads og programmer forbundet med tjenesten.

YDERLIGERE BETINGELSER

I nogle tilfælde gælder yderligere eller andre betingelser, der er offentliggjort vedrørende tjenesten, for din brug af visse dele af tjenesten (særskilt og samlet benævnt "yderligere betingelser").I det omfang der opstår en uoverensstemmelse mellem nærværende betingelser og eventuelle yderligere betingelser, har nærværende betingelser forrang, medmindre yderligere betingelser udtrykkeligt angiver andet.

OPDATERINGER TIL NÆRVÆRENDE BETINGELSER OG YDERLIGERE BETINGELSER

Vi kan ændre nærværende betingelser og yderligere betingelser ved at lægge nye eller reviderede betingelser for tjenesten som beskrevet i nærmere detaljer her..

Vi har opsummeret nogle (men ikke alle) af de vigtigste emner i nærværende betingelser nedenfor. Denne opsummering bør dog ikke anses for at være en erstatning for læsning af betingelserne i deres fulde længde. De fuldstændige bestemmelser og ikke overskrifterne eller opsummeringerne nedenfor er gældende.

 • Tilskud og begrænsninger af rettigheder
  • o Vi tildeler dig kun en begrænset genkaldelig licens til at benytte tjenesten underlagt gældende regler og begrænsninger.

   Læs mere

  • o Du giver os en bred licens til det indhold, du indsender, og til din profil. Du bevarer ejerskabet og ansvaret for dit indhold. Vi har ret til at administrere vores tjeneste for at holde dens indhold passende.

   Læs mere

  • o Din brug af vores tjeneste er underlagt forskellige begrænsninger, der har til formål at beskytte tjenesten og dens brugere

    

   Læs mere

 • Tjenestens tilgængelighed
  • o Vi kan ændre eller afbryde tjeneste eller din ret til at få adgang til den, helt eller delvist

   Læs mere .

 

 1. EJERSKAB OG DINE RETTIGHEDER TIL AT BENYTTE TJENESTEN OG INDHOLDET.

  Tilbage til toppen

  1. Ejerskab Tjenesten og alt dens indhold (“Indhold“), herunder alle ophavsrettigheder, patenter, varemærker, tjenestemærker, handelsnavne og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder i tjenesten og Indholdet (“Intellektuel ejendom“) ejes eller kontrolleres af SPE, vores Sony-koncernvirksomheder samt tilknyttede selskaber, vores licensgivere og visse andre tredjeparter. Alle rettigheder, ejendomsrettigheder og adkomst i og til indholdet og intellektuel ejendom, der er tilgængelig via tjenesten, tilhører SPE, vores Sony-koncernvirksomheder og tilknyttede selskaber, vores licensgivere eller visse andre tredjeparter og er beskyttet i henhold til lovgivningen om copyright, varemærker, patenter og/eller anden intellektuel ejendomsret og konkurrenceforvridninger i USA, EU, Storbritannien og internationalt i videst muligt omfang. SPE ejer ophavsretten til udvælgelse, kompilering, samling, organisering og forbedring af indholdet på tjenesten.
  2. Dine rettigheder til at benytte tjenesten og indholdet.
   1. (i) Din ret til at benytte tjenesten og indholdet er underlagt din strenge overholdelse af nærværende betingelser og yderligere betingelser. I det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, forbeholder vi os retten til at opsige din ret til at få adgang til og benytte tjenesten og indholdet ved enhver overtrædelse af nærværende betingelser eller eventuelle yderligere betingelser. Disse rettigheder er ikke-eksklusive og begrænsede og kan tilbagekaldes af os til enhver tid efter eget skøn uden forudgående varsel eller ansvar i det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov. Eftersom din ret til at få adgang til og benytte tjenesten og indholdet er din personlige ret, må du ikke overdrage eller overføre din ret; ethvert forsøg på at gøre det er ugyldigt. Du må kun til din personlige, ikke-kommercielle, lovlige brug (samlet benævnt heri ”SPE-licenserede elementer"):):
    1. Vise, se, benytte og afspille indholdet på en computer, mobiltelefon eller en anden internetaktiveret eller tilladt enhed "enhed")og/eller udskrive en kopi af indholdet (ekskl. kilde- og objektkode i rå form eller på anden måde) som det vises for dig;
    2. Streame ethvert gældende indhold på en eventuel widget og/eller andre digitale videoafspillere til formål for internetstreaming, som tjenesten stiller til rådighed, om nogen, (en sådan widget eller anden digital videoafspiller til formål for internetstreaming omtales som en "tjeneste widget");
    3. Klippe og indsætte en bestemt kode, der udtrykkeligt er tilgængelig for dig gennem tjenesten (hvad enten en sådan funktionalitet er betegnet som “delingsfunktionalitet” eller ej) med henblik på at integrere, genudgive, vedligeholde og/eller vise det specifikke indhold, hvortil sådan kode relaterer på din(e) egen (egne) personlige, brugertilpassede, sociale netværks-webside(r), web blog(s) eller microblog(-ger) (samlet benævnt dine "personlige sociale medier" hvis definition udtrykkeligt udelukker eventuelle forretningsmedier eller forretningsbrug) , og/eller, hvis tjenesten leverer “widget grabbing og embedding”-funktionalitet, at “grabbe” en tjeneste widget og integrere, genudgive, vedligeholde og/eller vise en sådan Tjeneste Widget på dine personlige sociale medier;
    4. Klippe og indsætte bestemte koder, der udtrykkeligt er tilgængelige for dig gennem tjenesten, og/eller hvis tjenesten leverer “widget grabbing og embedding”-funktionalitet, at “grabbe” en tjeneste widget, for at videresende, såfremt det er relevant, sådan kode og/eller Tjeneste Widget til dine venner, så de kan se den tjeneste og det indhold, der er indeholdt deri, og/eller hvis de ønsker det, så de selv kan integrere den videresendte kode eller tjeneste widget på deres egne personlige sociale medier eller videresende det til deres egne venner;
    5. Hvis tjenesten indeholder et “Send til en ven” eller et lignende værktøj, der giver dig mulighed for at skrive og sende en e-mail til en af dine venner, der omfatter indhold, og værktøjet er i drift, bruge værktøjet til at anmode om, at tjenestens servere videresender din besked til din ven på dine vegne;
    6. Hvis tjenesten indeholder et “download” link ved siden af indhold (herunder, uden begrænsning, et billede, et ikon, et tapet, et musiknummer, en video, en trailer, en RSS-feed), må du kun downloade en enkelt kopi af et sådant Indhold til en enkelt enhed;
    7. Downloade, installere og bruge en kopi af enhver software, herunder apps, som vi stiller til rådighed på eller gennem tjenesten ("software") på din enhed i maskinkørbar objektkodeform, og lave en ekstra kopi til sikkerhedskopieringsformål; forudsat dog at du forstår og accepterer, at (i) ved at tillade dig at downloade softwaren, overfører SPE ikke adkomsten til softwaren til dig (dvs. du ejer det medium, som softwaren er optaget på, men softwarens ejer (som kan være SPE og/eller dets tredjeparts softwarelicensgiver) bevarer hele ejendomsretten til sådan software); (ii) du må ikke kopiere, ændre, tilpasse, oversætte til noget sprog, distribuere eller oprette afledte værker baseret på softwaren uden forudgående skriftligt samtykke fra SPE; (iii) du må ikke overdrage, leje, lease eller låne softwaren til nogen person eller enhed, og ethvert forsøg fra din side på at give sublicens til, overføre eller tildele softwaren er ugyldigt og har ingen virkning; og (iv) du må ikke dekompilere, adskille, foretage reverse engineering eller forsøge at rekonstruere, identificere eller finde nogen kildekode, bagvedliggende idéer, underliggende teknikker til brugergrænsefladen eller algoritmer til softwaren på nogen som helst måde undtagen i det omfang, foregående begrænsning er forbudt i henhold til gældende lovgivning;
    8. Hvis det gøres tilgængeligt for dig, skal du oprette en registreret personlig konto (og/eller et relateret brugernavn og en adgangskode) på tjenesten og interagere med andre tjenestebrugere som en del af tjenstebaserede chatrum, opslagstavler, sociale medienetværk, online multiplayer spil og/eller andre aktiviteter eller lignende tjenester, der tilbydes via tjenesten;
    9. Link til tjenesten fra et websted eller en anden onlinetjeneste, så længe: (a) linkene kun indeholder tekst og ikke benytter intellektuel ejendom, (b) linkene og indholdet på dit websted ikke antyder nogen tilknytning til SPE (eller vores Sony-koncernselskaber og -tilknyttede selskaber) eller forårsager nogen anden forvirring, og (c) linkene og indholdet på din hjemmeside ikke beskriver SPE eller voresSony-koncernselskaber og tilknyttede selskaber, eller nogen af vores respektive produkter eller tjenester på en falsk, vildledende, nedsættende eller på anden vis krænkende måde og ikke indeholder indhold, der er ulovligt, stødende, uanstændigt, sjofelt, pirrende, lummert, voldeligt, truende, chikanerende eller krænkende, eller som krænker enhver tredjeparts ret til eller på anden måde anses for at være stødende af SPE. SPE forbeholder sig retten til at indstille eller forbyde linkning uanset årsag, efter eget skøn, uden forudgående varsel eller uden ethvert ansvar over for dig eller nogen tredjepart; og
    10. Benytte enhver anden funktionalitet, der udtrykkeligt leveres af SPE på eller via tjenesten, til brug for brugere, underlagt nærværende betingelser (inklusive, uden begrænsning, funktionalitet til at oprette og/eller bruge brugergenereret indhold (som defineret nedenfor)) og eventuelle gældende yderligere betingelser.
  3. Andres rettigheder Ved brug af tjenesten skal du respektere andres intellektuelle ejendomsret og rettigheder samt SPE’s og vores Sony-koncernvirksomheders og tilknyttede selskabers ejendomsret og rettigheder. Din uautoriserede brug af indhold kan krænke andres rettigheder og gældende love, og kan resultere i at du bliver pålagt civilretligt og strafferetligt ansvar. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet krænket via tjenesten, se afsnit 5 nedenfor.
  4. Forbehold om alle rettigheder, der ikke gives med hensyn til indhold og tjenesten. Nærværende betingelser og eventuelle gældende yderligere betingelser omfatter kun snævre, begrænsede tildelinger af rettighederne til at bruge og få adgang til tjenesten og indhold. ALLE RETTIGHEDER, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER TILDELT, FORBEHOLDES AF SPE OG DERES LICENSORER OG ANDRE TREDJEPARTER. Enhver uautoriseret brug af ethvert indhold eller tjenesten til noget som helst formål, er forbudt.
 2. INDHOLD, DU INDSENDER

  Tilbage til toppen

  1. Brugergenereret indhold.
   1. Generelt.. SPE kan nu eller i fremtiden tilbyde brugere af Tjenesten mulighed for at oprette, opbygge, offentliggøre, uploade, vise, offentliggøre, distribuere, transmittere, udsende eller på anden måde stille til rådighed på eller indsende via Tjenesten eller på eller i svar på vores sider eller indlæg på tredjepartsplatforme eller i forbindelse med nogen af vores kampagner på ethvert medie eller måde, eller på anden måde indsende til os (f.eks. på vores Facebook eller andre sociale mediesider som svar på vores tweets gennem en konkurrencer eller konkurrence eller via mail) (samlet benævnt "sende") beskeder, tekst, illustrationer, filer, billeder, grafik, fotos, kommentarer, svar, lyde, musik, videoer, information, indhold, vurderinger, anmeldelser, data, spørgsmål , forslag, personlige data eller anden information eller materiale og idéerne indeholdt deri (samlet benævnt, men eksklusive SPE-licenserede elementer inkluderet deri "brugergenereret indhold" eller "UGC"”). Du kan indsende UGC via din profil, fora, blogs, opslagstavler, sociale netværksmiljøer, indholdsskabelsesværktøjer, gameplay, sociale samfund, kontakte os værktøjer, e-mail og anden kommunikationsfunktionalitet. Bortset fra omfanget af de rettigheder og licens, du giver i nærværende betingelser, og med forbehold af gældende yderligere betingelser, er du ansvarlig for og bevarer den juridiske ret, titel og interesse, du har i dit UGC.
   2. Dit brugergenererede indholds status som ikke-fortroligt. Medmindre andet er beskrevet i tjenestens offentliggjorte politik om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies eller andre gældende yderligere betingelser, accepterer du, at ( A ) I DET MAKSIMALE OMFANG, GÆLDENDE LOVGIVNING TILLADER DET, VIL DIT UGC BLIVE BEHANDLET SOM IKKE-FORTROLIGT OG IKKE OPHAVSRETLIGT BESKYTTET AF OS - UANSET OM DU MARKERER DET SOM “FORTROLIGT”, “PROPRIETÆRT” ELLER LIGNENDE - OG IKKE VIL BLIVE RETURNERET, OG (B) I DET MAKSIMALE OMFANG, DET IKKE ER FORBUDT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, PÅTAGER SPE SIG INGEN FORPLIGTELSE AF NOGEN ART OVER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART MED HENSYN TIL DIT UGC. Efter anmodning vil du blive pålagt at fremlægge den nødvendige dokumentation for godkendelse af rettigheder til sådant indhold og bekræftelse af din overholdelse af nærværende betingelser eller eventuelle yderligere betingelser. Du anerkender, at internet-og mobilkommunikation kan være upålidelig og udsat for sikkerhedsbrud; hvorfor du anerkender og accepterer, at dit UGC indsendes på egen risiko.
    I din kommunikation med SPE skal du huske på, at vi ikke søger nogen uopfordrede idéer eller materialer til produkter eller tjenester eller endda foreslåede forbedringer af produkter eller tjenester, herunder, uden begrænsning, idéer, koncepter, opfindelser eller design til musik, websteder, apps, bøger, drejebøger, manuskripter, film, tv-shows, teaterproduktioner, software eller andet (samlet benævnt "uopfordrede idéer og materialer”)".).Uopfordrede idéer og materialer, du indsender, betragtes som UGC og gives i licens til os som beskrevet nedenfor. Derudover bevarer SPE alle de rettigheder, der tilhører medlemmer af offentligheden, med hensyn til dine uopfordrede idéer og materialer. SPE’s modtagelse af dine uopfordrede idéer og materialer er ikke ensbetydende med SPE’s godkendelse af deres nyhedsværdi, prioritet eller originalitet, og det påvirker ikke SPE’s ret til at bestride eksisterende eller fremtidige intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med dine uopfordrede idéer og materialer.
   3. Licens til SPE på dit UGC. Medmindre andet er beskrevet i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies og eventuelle gældende yderligere betingelser (såsom de officielle regler gældende for et salgsfremstød), som specifikt styrer indsendelse af dit UGC, i videst muligt omfang tilladt ved lov, giver du hermed SPE og dets koncernselskaber Sony og søsterselskaber, ikke-eksklusiv, overførbar, ubegrænset, ubetinget, ubegrænset, global, uigenkaldelig, vedvarende, og royalty-fri ret og licens at bruge, kopiere, rekord, distribuere, reproducere, offentliggøre, sælge, videresælge, leje, låne, give i sublicens (på flere niveauer), vise, offentligt udføre, transmittere, offentliggøre, udsende, oversætte, tilpasse, gøre afledte værker af, og på anden måde bruge og udnytte på nogen som helst måde, helt eller delvist af dit UGC (og afledte værker deraf), til ethvert formål overhovedet i alle formater, på eller gennem ethvert middel eller medium, der nu er kendt eller herefter udviklet, og med enhver teknologi eller enheder, der nu er kendt eller herefter udviklet, og til at annoncere, markedsføre og fremme det samme (det aftales, at sådanne rettigheder skal vare i 99 år på territorier, hvor en evigvarende licens muligvis ikke gives). Uden begrænsning inkluderer de tildelte rettigheder retten til: (a) at konfigurere, hoste, indeksere, cache, arkivere, gemme, digitalisere, komprimere, optimere, ændre, omformatere, redigere, tilpasse, offentliggøre i søgbart format og fjerne sådan UGC og kombinere det samme med andre materialer, og (b) bruge idéer, koncepter, know-how eller teknikker indeholdt i enhver UGC til ethvert formål overhovedet, herunder udvikling, produktion og markedsføring af produkter og/eller tjenester. Du forstår, at i det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, ved udøvelse af sådanne rettighedsmetadata, kan meddelelser og indhold fjernes eller ændres, herunder oplysninger om ophavsretsadministration, og du giver dit samtykke hertil og repræsenterer og garanterer, at du har al nødvendig autoritet til at gøre det. For yderligere at påvirke de rettigheder og licens, som du giver SPE til dit UGC, underlagt vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies og i det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, giver du også hermed SPE (og vores Sony-koncernvirksomheder og associerede selskaber), og accepterer at give SPE (og vores Sony-koncernvirksomheder og tilknyttede selskaber) den ubetingede, evige, overførbare, uigenkaldelige ret til at bruge og udnytte dit navn, din personkarakter og dit portræt i forbindelse med enhver UGC uden nogen forpligtelse eller vederlag til dig (det er aftalt, at sådanne rettigheder skal vare i 99 år på territorier, hvor der ikke kan gives en evig licens). I det maksimale omfang loven tillader, giver du hermed afkald på og accepterer at give afkald på moralske rettigheder eller lignende eller tilsvarende rettigheder (herunder uden begrænsning alle gældende rettigheder, der skal identificeres som forfatter, rettigheder til at gøre indsigelse mod nedsættende behandling, rettigheder til ikke at være fejlagtigt tilskrevet rettigheder til at beslutte, hvornår UGC skal gøres tilgængeligt for offentligheden, eller rettigheder til at modsætte sig enhver tilpasning eller ændring af UGC), som du måtte have i enhver UGC, selvom det ændres eller ændres på en måde, der ikke er acceptabel for du. I det omfang det ikke kan fraviges, accepterer du uigenkaldeligt ikke at udøve sådanne rettigheder (hvis nogen) på en måde, der forstyrrer udøvelsen af de tildelte rettigheder. Du forstår, at du ikke modtager gebyrer, summer, vederlag eller vederlag for nogen af de rettigheder, der er tildelt i dette afsnit 2.A (iii).
   4. SPE’s eksklusive ret til at administrere vores tjeneste Med mindre andet er beskrevet i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies )kan SPE, men vil ikke have nogen forpligtelse til, anmelde, overvåge, vise, offentliggøre, gemme, vedligeholde, acceptere, eller på anden måde gøre brug af, en hvilken som helst del af dit UGC, og SPE kan efter eget skøn afvise, slette, flytte, re-formatere, fjerne eller nægte at offentliggøre eller på anden måde gøre brug af UGC uden varsel eller noget ansvar over for dig eller nogen tredjepart i forbindelse med vores drift af UGC i en passende måde til det maksimale omfang tilladt b y gældende lov. Uden begrænsning kan vi gøre det for at adressere indhold, der er opmærksom på os, som er, eller vi mener at være, stødende, uanstændigt, uanstændigt, lidenskabeligt, beskidt, voldeligt, chikanerende, truende, voldeligt, ulovligt eller på anden måde anstødeligt eller upassende, eller for at håndhæve tredjeparters rettigheder eller nærværende betingelser eller andre gældende yderligere betingelser. Sådan UGC, der er indsendt af dig eller andre, behøver ikke at blive opretholdt på tjenesten af os i nogen periode, og du har ikke ret til, når den er sendt, at få adgang til, arkivere, vedligeholde, ændre, fjerne eller på anden måde bruge sådan en UGC på Tjenesten eller andre steder med mindre andet er beskrevet i vorespolitik om beskyttelse af personlige oplysninger om cookies . Sony har ingen forpligtelse til at overvåge eller håndhæve dine intellektuelle ejendomsrettigheder til dit UGC.
   5. Garantier relateret til dit UGC. Hver gang du sender en UGC, garanterer du, at du mindst er myndighedsalderen i den jurisdiktion, hvor du bor, og at du er forælder eller værge eller har alle de rette samtykke fra forælder eller værge for enhver mindreårig, der er afbildet i eller bidraget til enhver UGC, du indsender, og at, hvad angår den UGC, (a) du er den eneste forfatter og ejer af den intellektuelle ejendomsret og andre rettigheder til UGC, eller du har en lovlig ret til at indsende UGC og give SPE (og vores Sony-koncernvirksomheder og associerede selskaber ) rettighederne til det, som du giver ved nærværende betingelser og eventuelle gældende yderligere betingelser, alt sammen uden nogen SPE-forpligtelse til at opnå samtykke fra tredjepart og uden at skabe nogen forpligtelse eller ansvar for SPE; (b) UGC er nøjagtig (c) UGC ikke og med hensyn til SPE’s tilladte anvendelse og udnyttelse, der er beskrevet i nærværende betingelser, vil det ikke krænke nogen intellektuel ejendomsret eller anden rettighed for nogen tredjepart; og (d) UGC vil ikke overtræde nærværende betingelser eller nogen yderligere tillægsbetingelser eller forårsage personskade eller skade.
  2. Passende indhold og advarsel om overtrædelser. Vi forventer, at UGC er passende for et generelt publikum, men forpligter os ikke til at overvåge det, og du giver dit samtykke til potentielt at støde på indhold, som du finder stødende eller upassende. Bemærk, at UGC ikke er verificeret eller godkendt af os, og de synspunkter, der er udtrykt af andre brugere på vores tjeneste, repræsenterer ikke nødvendigvis vores synspunkter eller værdier. Vi kan inkludere spillesteds- og indholdsregler som yderligere betingelser. Hvis du opdager noget indhold, der overtræder nærværende betingelser eller andre gældende Yderligere betingelser, kan du rapportere det her.
 3. BEGRÆNSNINGER FOR BRUG AF TJENESTEN OG INDHOLD

  Tilbage til toppen

  1. Begrænsninger for brug af tjenesten. Du accepterer, at du ikke vil: (i) benytte til noget politisk eller kommercielt formål (herunder, uden begrænsning, til reklameformål, anmodning om penge, indsamling af produktpriser og salg af produkter), medmindre du er en virksomhed og har indhetet vores forudgående skriftlige samtykke; (ii) bruge META-tags eller anden “skjult tekst”, der benytter intellektuel ejendomsret; (iii) deltage i aktiviteter gennem eller i forbindelse med tjenesten, der søger at forsøge at eller gøre skade på nogen enkeltpersoner eller enheder eller er ulovlige, stødende, obskønt, uanstændigt, pirrende, beskidte, voldelig, truende, chikanerende eller fornærmende, eller som krænker nogen tredjeparts ret, eller på anden måde er modstander af SPE; (iv) i det maksimale omfang, der ikke er forbudt i henhold til gældende lov, dekompilere, adskille, foretage reverse engineering eller forsøge at rekonstruere, identificere eller opdage nogen kildekode, underliggende idéer, underliggende brugergrænsefladeteknikker eller algoritmer i tjenesten på nogen som helst måde eller ændre enhver tjenestekilde eller objektkode eller enhver software eller andre produkter, tjenester eller processer, der er tilgængelige via en hvilken som helst del af tjenesten; (v) deltage i enhver aktivitet, der forstyrrer en brugers adgang til Tjenesten eller den korrekte drift af Tjenesten, eller på anden måde skader Tjenesten, SPE (eller vores koncernvirksomheder eller tilknyttede selskaber) eller andre brugere af Tjenesten; (vi) interferere med eller omgå enhver sikkerhedsfunktion (herunder enhver digital rettighedsadministrationsmekanisme, enhed eller anden indholdsbeskyttelse eller adgangskontrolforanstaltning) af Tjenesten eller enhver funktion, der begrænser eller håndhæver begrænsninger i brug af eller adgang til Tjenesten, Indhold eller UGC; (vii) høst eller på anden måde indsamle eller gemme oplysninger (inklusive personlige data om andre brugere af Tjenesten, inklusive e-mailadresser, uden udtrykkeligt samtykke fra sådanne brugere); (viii) forsøge at få uautoriseret adgang til Tjenesten, andre computersystemer eller netværk forbundet til Tjenesten, via password-mining eller på anden måde; eller (ix) på anden måde overtræder nærværende betingelser eller andre gældende yderligere betingelser.
  2. Begrænsninger for brug af indhold. Du accepterer også, at du ved brug af tjenesten: (i) ikke vil overvåge, indsamle, kopiere eller distribuere Indhold (undtagen som mulig følge af en standard søgemaskines aktivitet eller anvendelse af en standardbrowser) på tjenesten ved hjælp af nogen robot, rover, “bot”, spider, scraber, crawler, spyware, motor, enhed, software, ekstraktionsværktøj eller enhver anden automatisk enhed, hjælpeprogram eller manuel proces af enhver art; (ii) ikke vil frame eller benytte framing-teknikker til at skjule sådant indhold (herunder eventuelle billeder, tekst eller sidelayout); (iii) vil bevare alle varemærker, copyright og andre immaterielle meddelelser indeholdt i et sådant Indhold; (iv) ikke vil benytte sådant Indhold på en måde, der antyder uautoriseret tilknytning til nogen af vores eller vores licensgiveres produkter, tjenester eller mærker; (v) ikke vil foretage nogen ændringer i sådant indhold (andet end at omfanget af din specifikt er tilladt brug af SPE-licenserede elementer, hvis det er relevant); (vi) ikke vil kopiere, modificere, reproducere, arkivere, sælge, lease, leje, udveksle, oprette afledte værker fra, offentliggøre på papir eller på elektronisk vis, offentligt udføre, vise, formidle, distribuere, udsende, videresende, omdele eller overføre til tredjepart eller på noget tredjepartsprogram eller -websted, eller på anden måde benytte eller udnytte sådant indhold på nogen måde til noget formål undtagen som udtrykkeligt tilladt i henhold til nærværende betingelser eller gældende yderligere betingelser eller med forudgående skriftlig tilladelse fra en højtstående medarbejder i SPE eller, i tilfælde af indhold fra en licensgiver, ejeren af indholdet og (vii) ikke vil indsætte nogen kode eller noget produkt for at manipulere sådant indhold på nogen måde, der krænker enhver brugeroplevelse.
  3. Tilgængelighed af tjenesten og indhold. I det omfang gældende lovgivning tillader det, kan SPE, efter eget skøn, uden varsel og uden ansvarspådragelse, omgående indstille eller afbryde adgangen til tjenesten og/eller indhold (og eventuelle elementer og funktioner af denne tjeneste og dette indhold), helt eller delvist, uanset årsag.
 4. Oprettelse af en konto
  1. Hvis du registrerer dig hos os eller opretter en konto, er du eneansvarlig og ansvarlig for sikkerheden og fortroligheden af dine adgangsoplysninger og for at begrænse adgangen til din Enhed og for al aktivitet under din konto, medmindre du er i stand til at bevise, at sådan brug er svigagtig. Adgangskoder skal være personlige, og du skal have et unikt brugernavn (eller e-mailadresse), der ikke krænker nogen persons eller nogen enheds rettigheder eller er stødende. Vi kan afvise brugen af enhver adgangskode, brugernavn eller e-mailadresse af en eller anden grund efter eget skøn. Du er eneansvarlig for dine registreringsoplysninger og for at opdatere og vedligeholde dem. Du vil straks underrette osher for enhver uautoriseret brug af din konto, adgangskode eller dit brugernavn, eller ethvert andet brud på sikkerheden. Du vil ikke sælge, overføre eller tildele din konto eller nogen kontorettigheder. Vi har ret til at deaktivere konti og/eller adgangskoder til enhver tid, hvis du efter vores rimelige opfattelse ikke har overholdt nogen af bestemmelserne i nærværende betingelser.
  2. Konti kan kun oprettes af en godkendt repræsentant for den person, der er genstand for kontoen. Vi gennemgår ikke konti i ægthedsøjemed og er ikke ansvarlige for eventuelle uautoriserede konti, der kan vises på tjenesten. Ved enhver tvist om oprettelse af konti eller ægtheden deraf har vi eneret, men er ikke forpligtet, til at løse en sådan tvist, såfremt vi finder det passende, uden varsel.

  Tilbage til toppen

 5. FREMGANGSMÅDE VED FREMSÆTTELSE AF PÅSTAND OM COPYRIGHT KRÆNKELSE
  1. Hvis du er ophavsretsejer og ønsker at sende os en meddelelse med henblik på at identificere krænkende indhold eller materiale, der er lagt ud på tjenesten, og du ønsker at få det fjernet fra vores tjeneste, kan du sende en sådan meddelelse til os ved at følge instruktionerne her.

  Tilbage til toppen

 6. MEDDELELSER, SPØRGSMÅL OG KUNDETJENESTE
  1. Du accepterer, at vi kan sende dig meddelelser eller på anden måde svare dig via mail eller din e-mail (hvis vi har det arkiveret) eller på en anden måde, som vi med rimelighed vælger.
  2. Alle juridiske meddelelser til os skal sendes skriftligt til: Columbia Pictures Corporation Limited, The Brunel Building, 2 Canalside Walk, London W2 1 DG (Attn: Corporate Legal Department - Notices).
  3. Hvis du har et spørgsmål angående tjenesten, kan du kontakte SPE Kundesupport ved at klikke her og udfylde formularen. Du anerkender, at kundetjenestemedarbejdere ikke kan ændre eller frafalde betingelser eller gældende yderligere betingelser.
  4. Hvis du er bosiddende i Ungarn, gælder yderligere bestemmelser. Klik her.

  Tilbage til toppen

 7. TREDJEPARTSTJENESTER; ANNONCER; OMGANG MED TREDJE PARTER
  1. Tredjepartsindhold og -websteder; Annoncer. Tjenesten kan indeholde tredjeparts plug-ins, applikationer, annoncer, værktøjer og/eller andet indhold og/eller links til tredjepartswebsteder eller andre tjenester, der ikke ejes, kontrolleres eller drives af SPE (eller vores koncernvirksomheder eller tilknyttede selskaber), herunder tjenester, der drives af annoncører, licensgivere, licenshavere og visse andre tredjeparter, der muligvis har forretningsforbindelser med SPE (samlet benævnt ”Tredjepartstjenester”). Vi er muligvis også vært for vores indhold, apps og værktøjer i tredjeparts-tjenester. SPE har ingen kontrol over indholdet, operationer, politikker, betingelser eller andre elementer i tredjeparts tjenester og påtager sig ikke nogen forpligtelse til at gennemgå dem. SPE gennemgår, godkender, godkender eller sponsorerer ikke nødvendigvis tredjeparts tjenester eller noget tredjepartsindhold, reklame, information, materiale, produkter, tjenester eller andre ting. Desuden er SPE ikke ansvarlig for kvaliteten eller leveringen af de produkter eller tjenester, der tilbydes, tilgås, opnås eller annonceres hos sådanne tredjepartstjenester.

   I DET MAKSIMALE OMFANG, DER ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, VIL SPE OG VORES SONY GROUP-KONCERNSELSKABER OG TILKNYTTEDE SELSKABER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGET TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, FORRETNINGSAFBRYDELSE ELLER TAB AF FORRETNINGSMULIGHEDER , DIREKTE , INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SÆRLIGE TAB, ELLER ANDRE SKADER, SOM SKYLDES UAGTSOMHED, KONTRAKTBRUD, ÆRESKRÆNKELSE, KRÆNKELSE AF OPHAVSRET ELLER ANDRE IMMATERIELE RETTIGHEDER, SOM FØLGE AF UDSTILLING, DISTRIBUTION, ELLER UDNYTTELSE AF INFORMATION ELLER INDHOLD INDEHOLDT I DISSE TREDJEPARTSTJENESTER.

   Alle aktiviteter, du deltager i forbindelse med tredjepartstjenester, er underlagt de tredjepartstjenesters separate betingelser, herunder politikken om beskyttelse af personlige oplysninger og betingelserne for anvendelse, som du bør læse, inden du deltager i sådanne aktiviteter.

  2. Apple og andre platforme og enheder. Hvis du har adgang eller brug af Tjenesten gennem Apple, Android, Google, Microsoft Windows eller andre tredjeparts platforme eller tjenester, disse tredjeparts tjenester egne betingelser og politikker gælder for en sådan adgang og brug.
  3. FORRETNINGER MED TREDJEPARTER ALLE INTERAKTIONER, KORRESPONDANCE, TRANSAKTIONER ELLER FORRETNINGER, DU INDGÅR I MED TREDJEPARTER, DER FINDES PÅ ELLER GENNEM TJENESTEN (INKLUSIVE PÅ ELLER VIA TREDJEPARTSTJENESTER ELLER -ANNONCER) SKER UDELUKKENDE MELLEM DIG OG TREDJEPART (HERUNDER PROBLEMER RELATERET TIL INDHOLDET AF TREDJEPARTSANNONCER, -BETALINGER, -VARELEVERING, -GARANTIER (HERUNDER PRODUKTGARANTIER), FORTROLIGHED OG DATASIKKERHED OG LIGNENDE). SPE OG VORESSONY-KONCERNVIRKSOMHEDER OG TILKNYTTEDE SELSKABER FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR I FORBINDELSE HERMED.

  Tilbage til toppen

 8. LOVGIVNING OG JURISDIKTION
  1. Hvis du er en virksomhed. Hvis du handler med henblik på dit erhverv, din forretning, dit håndværk eller din profession, gælder følgende underklausuler:
   1. NÆRVÆRENDE BETINGELSER ER UNDERLAGT LOVEN I ENGLAND OG WALES. Dette betyder, at din adgang til og brug af tjenesten og enhver tvist eller ethvert krav, der opstår som følge af eller i forbindelse hermed (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), vil være underlagt engelsk lov.
   2. Domstolene i England og Wales har enekompetence over tvister mellem os (både kontraktlige og ikke-kontraktlige). Dette forhindrer os imidlertid ikke i at begære nogen domstol med kompetent jurisdiktion om midlertidige særlige rettergangsformer, herunder, men ikke begrænset til, ethvert krav om omgående eller foreløbig påbud.
  2. Hvis du er forbruger. Hvis du handler med formål, der helt eller primært ligger uden for dit erhverv, din forretning, dit håndværk eller din profession, gælder følgende underklausuler:
   1. NÆRVÆRENDE BETINGELSER ER UNDERLAGT LOVGIVNINGEN I ENGLAND OG WALES. Dette betyder, at din adgang til og brug af Tjenesten og enhver tvist eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse hermed (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), vil være underlagt engelsk lov.
   2. Du kan anlægge sag vedrørende nærværende betingelser ved de engelske domstole. Men som forbruger, hvis du bor i en anden EU-medlemsstat du kan anlægge sag om nærværende betingelser i enten de engelske domstole eller ved domstolen i den pågældende medlemsstat.
   3. Hvis du er bosiddende i Den Europæiske Union, og vi retter tjenesten til den medlemsstat, hvor du er bosiddende, vil du drage fordel af alle obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i det land, hvor du er bosiddende. Intet i nærværende betingelser påvirker dine rettigheder som forbruger til at stole på sådanne obligatoriske bestemmelser i lokal lovgivning.

  Tilbage til toppen

 9. BEGRÆNSNINGER AF VORES ANSVAR
  1. Intet i nærværende betingelser udelukker eller begrænser vores ansvar for:
   1. død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed;
   2. bedrageri eller bedragerisk vildledning og
   3. ethvert spørgsmål, som det er ulovligt for os at udelukke eller begrænse vores ansvar.
  2. Indholdet på vores tjeneste er kun til generel information. Det er ikke beregnet til at svare til rådgivning, som du skal stole på. Du skal indhente professionel eller specialistrådgivning inden du tager eller afstår fra enhver handling på baggrund af indholdet på vores tjeneste. Selvom vi gør en rimelig indsats for at opdatere oplysningerne om vores tjeneste, fremsætter vi ingen garantier eller løfter, hverken udtrykkelige eller underforståede, for at indholdet på vores tjeneste er nøjagtigt, fuldstændigt eller opdateret.
  3. Hvis du er forbruger:

   Hvis du er bosiddende i Frankrig, gælder alternative bestemmelser. Klik her.

   1. intet i nærværende betingelser påvirker dine lovbestemte rettigheder. Rådgivning om dine lovbestemte rettigheder (inklusive men ikke begrænset til garantier og produktgarantier) er tilgængelig fra dit lokale Citizens ‘Advice Bureau, Trading Standards Office eller tilsvarende lokale forbrugerbeskyttelsesmyndigheder; og
   2. vi leverer kun tjenesten til indenlandsk og privat brug. DU ACCEPTERER IKKE AT BENYTTE ELLER ETHVERT INDHOLD TIL KOMMERCIELLE ELLER FORRETNINGSMÆSSIGE FORMÅL OG, I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING TILLADER DET, HAR VI IKKE NOGET ANSVAR OVER FOR DIG FOR TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, DRIFTSTAB ELLER TAB AF FORRETNINGSMULIGHEDER.
  4. Hvis du er en virksomhed:
   1. alle garantier, betingelser, betingelser, forpligtelser og forpligtelser, der er underlagt lov, almindelig lov, skik, handelsanvendelse, handelsforløb eller på anden måde (inklusive men ikke begrænset til underforståede virksomheder af tilfredsstillende kvalitet, overensstemmelse med beskrivelsen, egnethed til enhver bestemt formål eller evne til at opnå et bestemt resultat) udelukkes herved i det maksimale omfang loven tillader; og
   2. vi vil under ingen omstændigheder være ansvarlige over for dig, hvad enten det er i kontrakt, erstatning (herunder uagtsomhed), grov uagtsomhed, misligholdelse af lovpligtig pligt eller på anden måde, der opstår under eller i forbindelse med nærværende betingelser for: (a) ethvert tab af overskud, salg, forretning eller indtægter (b) tab eller korruption af data, information eller software (c) tab af forretningsmuligheder (d) tab af forventede besparelser eller (e) tab af goodwill eller (f) ethvert indirekte eller følgeskab overhovedet , i hvert tilfælde i det maksimale omfang loven tillader.
  5. Underlagt afsnit 9 A og 9C , skal vores maksimale samlede ansvar i henhold til og/eller i forbindelse med nærværende betingelser og/eller tjenesten (hvad enten i kontrakt, erstatningsret (herunder uagtsomhed) eller på anden måde), for så vidt angår alle vores handlinger, udeladelser (inklusive uagtsomhed), overtrædelse af lovpligtige forpligtelser eller overtrædelse af garantier, herunder de af vores højtstående medarbejdere, ansatte, repræsentanter, leverandører, underleverandører, koncernvirksomheder eller tilknyttede selskaber, ikke, i det maksimale omfang, loven tillader det, overstige £ 100 (for brugere i Storbritannien) eller € 110 (for brugere i EU). Hvis du du er forbruger med bopæl i Tyskland, gælder alternative bestemmelser for dette afsnit E. Klik her.

  Tilbage til toppen

 10. OPDATERINGER TIL BETINGELSER

  Sørg for at gennemgå de opslåede betingelser og eventuelle gældende yderligere betingelser hver gang du benytter tjenesten (i det mindste inden hver transaktion eller indsendelse). VI KAN ÆNDRE NÆRVÆRENDE BETINGELSER, HERUNDER UDELUKKENDE VED HJÆLP AF EKSEMPLER, GRUNDET EN ÆNDRING AF GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER RETSPRAKSIS ELLER MARKEDSFORHOLD ELLER FOR AT SIKRE BEDRE FUNKTIONALITET I TJENESTEN. VI VIL GIVE DIG BESKED OM NYE BETINGELSER VED AT OFFENTLIGGØRE DEM PÅ TJENESTEN ELLER VIA E-MAIL (ELLER GENNEM EN ANDEN RIMELIG MEDDELELSESFORM EFTER VORES VALG), OG DIN BRUG AF TJENESTEN EFTER EN SÅDAN MEDDELELSE VIL UDGØRE DIN FREMTIDIGE ACCEPT AF DE NYE BETINGELSER FOR DIN NYE BRUG OG TRANSAKTIONER. Eventuelle nye betingelser eller yderligere betingelser vil være effektive med hensyn til ny brug og transaktioner fra det tidspunkt, vi offentliggør dem, eller på en senere dato, som måtte være specificeret i dem eller i anden meddelelse til dig. I tilfælde af en hvilken som helst varsel til dig af nye, reviderede, eller yderligere betingelser bestemmes af en domstol eller domstol for at være utilstrækkelige, skal den forudgående aftale fortsætte indtil et tilstrækkeligt varsel til at etablere en ny aftale opstår. Du kan afvise enhver nye, reviderede eller yderligere betingelser ved at afbryde brugen af tjenesten. Hvis du er bosiddende i Tyskland, gælder alternative bestemmelser. Klik her.

  Tilbage til toppen

 11. ALMINDELIGE BESTEMMELSER
  1. SPE’s samtykke eller godkendelse. Med hensyn til en bestemmelse i nærværende betingelser eller gældende yderligere betingelser, at tilskud SPE ret til samtykke eller godkendelse, eller tilladelser SPE at udøve en ret i sin “eget skøn,” SPE kan udøve denne ret til efter eget skøn til i det fulde omfang tilladt af gældende lovgivning. Intet SPE-samtykke eller SPE-godkendelse skal anses for at være givet af SPE uden at være skriftligt og underskrevet af en ledende medarbejder i SPE.
  2. Skadesløsholdelse. Hvis du er en virksomhed bruger, accepterer du hermed, at du vil forsvare (såfremt SPE anmoder dig herom), erstatte, og skadesløsholde SPE og deres direkte og indirekte moderselskaber, datterselskaber, søsterselskaber, herunder koncernselskaber i Sony samt alle deres respektive medarbejdere, direktører, medlemmer, ledere, aktionærer, agenter, leverandører, licensgivere, licenshavere, entreprenører, kunder, efterfølgere og repræsentanter (samlet benævnt “SPE-partere“) fra og imod ethvert krav, skader, tab, omkostninger, undersøgelser, gæld, domme, bøder, sanktioner, bosættelser, renter og udgifter (herunder juridiske omkostninger), der direkte eller indirekte skyldes eller er relateret til et hvilket som helst krav, søgsmål, handling, efterspørgsel eller procedurer, der foretages eller anlægges mod enhver SPE-partner, eller på grund af undersøgelsen, forsvaret eller afregning heraf, der udspringer af eller i forbindelse med, hvad enten den er forekommet hidtil eller forekommer i fremtiden: (i) brugen af dit UGC af os eller vores befuldmægtigede eller licenshavere i overensstemmelse med nærværende betingelser eller nogen gældende yderligere betingelser eller af noget af dit UGC, der ikke overholder nærværende betingelser på nogen måde; (ii) din brug af Tjenesten og dine aktiviteter i forbindelse med Tjenesten i strid med eller påstået brud på nærværende betingelser eller andre gældende Yderligere betingelser; (iii) din overtrædelse eller påståede overtrædelse af nærværende betingelser eller andre relevante betingelser; (iv) din overtrædelse eller påståede overtrædelse af love, regler, forskrifter, koder, vedtægter, ordrer eller ordrer fra nogen statslige eller halvstatslige myndigheder i forbindelse med din brug af Tjenesten eller dine aktiviteter i forbindelse med Tjenesten; (v) information eller materiale, der transmitteres gennem din enhed, selvom det ikke er indsendt af dig, der krænker, krænker eller misbruger enhver ophavsret, varemærke, forretningshemmelighed, patent, reklame, privatliv eller anden rettighed for enhver person eller enhed; (vi) enhver vildledning af dig; og (vii) SPE-parters brug af de oplysninger, du sender til os (inklusive dit UGC) (alt det foregående, “Krav og tab” ). Du vil samarbejde så fuldstændigt kræves af SPE parter i forsvaret af eventuelle krav og tab. Uanset ovenstående bevarer SPE-parterne eneret til at afvikle, gå på kompromis og betale ethvert krav og tab. SPE parter forbeholder sig ret til at påtage sig det eksklusive forsvar og kontrol af eventuelle krav og tab. Du vil ikke afvikle krav og tab uden i hvert tilfælde forudgående skriftligt samtykke fra en officer fra en SPE-part.
  3. Drift af tjeneste Tilgængelighed af produkter og tjenester; Internationale spørgsmål SPE repræsenterer ikke, at Tjenesten er passende eller tilgængelig til brug ud over Den Europæiske Union. Hvis du benytter tjenesten fra andre steder, gør du det på eget initiativ og ansvarlig for overholdelse af gældende lokale love vedrørende din online adfærd og acceptabelt indhold, hvis og i det omfang lokale love finder anvendelse.
  4. VirsuVi garanterer ikke, at vores tjeneste er sikker eller fri for fejl eller vira. Du er ansvarlig for at konfigurere dine enheder, informationsteknologi, edb -programmer og platform til at få adgang til vores tjeneste. Du skal bruge din egen virusbeskyttelsessoftware. Du må ikke misbruge vores tjeneste ved bevidst at introducere vira, trojanere, orme, logiske bomber eller andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores Tjeneste, den server, som vores Tjeneste er lagret på, eller nogen server, computer eller database, der er forbundet med vores Tjeneste. Du må ikke angribe vores websted via et denial-of-tjeneste-angreb eller et distribueret denial-of-tjeneste-angreb. Ved at overtræde denne bestemmelse kan du begå en strafbar handling. Vi rapporterer sådanne overtrædelser til de relevante retshåndhævende myndigheder, og vi vil samarbejde med disse myndigheder ved at videregive din identitet til dem, hvis det kræves i henhold til gældende lov. I tilfælde af en sådan overtrædelse ophører din ret til at bruge vores tjeneste med det samme.
  5. Eksportkontrol Du er ansvarlig for at overholde alle gældende handelsregler og love, både udenlandske og indenlandske. Bortset fra som godkendt af amerikansk lovgivning, accepterer du og garanterer ikke at eksportere eller reeksportere softwaren til noget amt eller til nogen person, enhed eller slutbruger, der er underlagt eksportkontrol eller sanktioner i USA.
  6. Adskillighed; Fortolkning. Hvis en bestemmelse i nærværende betingelser eller andre relevante betingelser af en eller anden grund anses for ugyldig, ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves af en domstol eller voldgiftsmand med kompetent jurisdiktion, anses denne bestemmelse for at være adskilt fra nærværende betingelser eller de gældende yderligere betingelser, og bestemmelsens ugyldighed vil ikke påvirke gyldigheden eller håndhævelsen af resten af nærværende betingelser eller de gældende yderligere betingelser. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, accepterer du at give afkald på og vil give afkald på enhver gældende lovbestemt og almindelig lov, der kan tillade, at en kontrakt fortolkes mod udkastet.
  7. Undersøgelser; opsigelse; gyldighed . I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov forbeholder SPE sig ret uden begrænsning at: (i) undersøge mistænkte brud på dets tjenestesikkerhed eller dets informationsteknologi eller andre systemer eller netværk, (ii) undersøge eventuelle mistænkte brud på nærværende betingelser og eventuelle gældende yderligere betingelser, (iii) at undersøge alle oplysninger fås ved SPE i overensstemmelse med sin politik om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies i forbindelse med overholdelse af straffelove, (iv) inddrage og samarbejde med politiet og lignende myndigheder i at undersøge nogen af de foregående spørgsmål, (v) retsforfølge eventuelle overtrædelser af nærværende betingelser og eventuelle gældende Yderligere Betingelser, og (vi) afbryde Tjenesten, helt eller delvist, eller suspendere eller opsige din adgang til den, helt eller delvist, inklusive brugerkonti eller tilmeldinger til enhver tid uden varsel af en eller anden grund og uden nogen forpligtelse over for dig eller nogen tredjepart. Enhver suspension eller opsigelse påvirker ikke dine forpligtelser over for SPE i henhold til nærværende betingelser eller eventuelle gældende Yderligere Betingelser. Efter suspension eller opsigelse af din adgang til Tjenesten eller efter meddelelse fra SPE ophører alle rettigheder, der er tildelt dig i henhold til nærværende betingelser eller andre gældende Yderligere betingelser, straks, og du accepterer, at du straks afbryder brugen af Tjenesten. Bestemmelserne i nærværende betingelser og eventuelle gældende Yderligere Betingelser, som efter deres art skal overleve din suspension eller opsigelse, vil overleve.
  8. Tildeling. SPE kan tildele sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende betingelser og eventuelle gældende yderligere betingelser, helt eller delvist, til enhver part til enhver tid uden varsel, men en sådan overdragelse påvirker ikke dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til nærværende betingelser. Nærværende betingelser og eventuelle gældende Yderligere Betingelser kan ikke tildeles af dig, og du må ikke delegere dine pligter under dem uden forudgående skriftligt samtykke fra en officer i SPE.
  9. Aftalen i helhed. Hvis du er forretningsbruger, afspejler nærværende betingelser og eventuelle gældende Yderligere Betingelser hele vores aftale om tjenesten og erstatter tidligere aftaler, erkæringer, garantier, forsikringer eller drøftelser relateret til Tjenesten.
  10. Ingen fritagelseBortset fra som udtrykkeligt angivet i nærværende betingelser eller andre gældende Yderligere Betingelser, (i) vil ingen eller nogen forsinkelse fra dig eller SPE i udøvelsen af nogen af rettigheder, beføjelser eller retsmidler under fungere som et afkald på den eller enhver anden ret, magt, eller afhjælpning, og (ii) intet frafald eller ændring af nogen betingelser i nærværende betingelser eller andre gældende Yderligere Betingelser vil være effektive, medmindre det er skriftligt og underskrevet af den part, mod hvem afkaldet eller ændringen søges håndhævet.
  11. Online-tvistbilæggelse Hvis du ønsker mere information om online tvistbilæggelse, skal du følge dette link til Europa-Kommissionens websted: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Dette link leveres som krævet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013, dog kun til orientering. Vi er hverken forpligtet eller villige til at deltage i tvistbilæggelse online.

Tilføjelse til Frankrig

Afsnit 9C (ii)

Hvis du er bosiddende i Frankrig, gælder følgende bestemmelse i stedet for afsnit 9C (ii):

vi leverer kun tjenesten til husholdningsbrug og personlig brug. DU ACCEPTERER IKKE AT BENYTTE TJENESTEN ELLER NOGET INDHOLD TIL KOMMERCIELLE ELLER FORRETNINGSMÆSSIGE FORMÅL, OG I DET MAKSIMALE OMFANG, DER ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, HAR VI INTET ANSVAR OVER FOR DIG FOR TAB AF FORTJENESTE, FORRETNINGSTAB, FORRETNINGSAFBRYDELSE ELLER TAB AF FORRETNINGSMULIGHEDE, HVAD ENTEN DISSE ER: (A) IKKE FORUDSIGELIGE, UDEN FOR VORES KONTROL, OG HVAD, VI IKKE HAR KUNNET FORHINDRE VED AT TRÆFFE PASSENDE FORANSTALTNINGER; ELLER (B) HVAD, DER SKYLDES DIN OVERTRÆDELSE AF NÆRVÆRENDE BETINGELSER.

Tilbage til toppen

Tilføjelse til Tyskland

Afsnit 9

Hvis du er bosiddende i Tyskland, gælder følgende bestemmelse i afsnit 9 for forbrugere:

Kun for forbrugere, der sædvanligvis er bosiddende i Tyskland, er vores lovpligtige erstatningsansvar begrænset som følger:

 1. vi er kun ansvarlige for det skadesbeløb, som typisk forventes på tidspunktet for indgåelse af en aftale med dig om skader forårsaget af en let uagtsom overtrædelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse (dvs. en kontraktlig forpligtelse til opfyldelse af hvilket er væsentligt for korrekt opfyldelse af aftalen, hvis misligholdelse bringer formålet med aftalen i fare og hvis opfyldelse du regelmæssigt sætter din lid til);
 2. vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af en let uagtsom overtrædelse af en ikke-væsentlig kontraktlig forpligtelse.

 

Ovennævnte ansvarsbegrænsning finder ikke anvendelse på noget obligatorisk lovpligtigt ansvar (især ansvar i henhold til den tyske produktansvarslov), ansvar for at påtage sig en bestemt garanti eller erstatningsansvar forårsaget af forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed eller enhver form for forsætlig eller uagtsomt forårsagede personskader.

Enhver yderligere vidtgående lovbestemt ansvarsbegrænsning forbliver upåvirket

Afsnit 10

Hvis du er bosiddende i Tyskland, gælder følgende bestemmelse i stedet for afsnit 10:

Du vil blive informeret om enhver væsentlig ændring foretaget i nærværende betingelser. Sørg for at gennemgå de offentliggjorte betingelser og eventuelle gældende yderligere betingelser hver gang du benytter tjenesten (i det mindste inden hver transaktion eller indsendelse). VI KAN ÆNDRE NÆRVÆRENDE BETINGELSER, HERUNDER UDELUKKENDE VED HJÆLP AF EKSEMPLER, GRUNDET EN ÆNDRING AF GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER RETSPRAKSIS ELLER MARKEDSFORHOLD ELLER FOR AT SIKRE BEDRE FUNKTIONALITET I TJENESTEN, FORUDSAT AT SÅDANNE ÆNDRINGER IKKE MEDFØRER EN VÆSENTLIG ÆNDRING AF DEN KONTRAKTBALANCE, DER FINDES PÅ TIDSPUNKTET FOR DIN INDGÅELSE AF KONTRAKTEN. VI VIL GIVE DIG BESKED OM NYE BETINGELSER VED AT OFFENTLIGGØRE DEM PÅ TJENESTEN ELLER VIA E-MAIL (ELLER GENNEM EN ANDEN RIMELIG MEDDELELSESFORM EFTER VORES VALG). EFTER EN SÅDAN MEDDELELSE VIL DIN MANGLENDE MODSIGELSE AF DE NYE BETINGELSER INDEN FOR FJORTEN (14) DAGE FRA MEDDELELSENS DATO UDGØRE DIN ACCEPT AF DE NYE BETINGELSER FOR DIN FORTSATTE BRUG AF TJENESTEN, FORUDSAT AT VI UNDERRETTER DIG OM DENNE KONSEKVENS I MEDDELELSEN. Alle nye betingelser eller yderligere betingelser træder i kraft ved udløbet af den førnævnte indsigelsesperiode eller på en senere dato, som måtte være anført heri eller i anden meddelelse til dig. Hvis en meddelelse til dig om nye, reviderede eller yderligere betingelser anses af en domstol for at være utilstrækkelig, fortsætter den forudgående aftale, indtil der er givet tilstrækkeligt varsel til at etablere en ny aftale. Du kan undgå nye, reviderede eller yderligere betingelser ved at afbryde brug af tjenesten.

Tilbage til toppen

Tilføjelse til Ungarn

Afsnit 6

Hvis du er bosiddende i Ungarn, gælder følgende bestemmelse også i afsnit 6:

Hvis du har en klage, har du ret til at henvende dig til et tvistbilæggelsesorgan eller en forligskomité. Listen og kontaktoplysninger for sådanne organer kan findes her.

Tilbage til toppen

Ophavsretsagent:

Hvis du mener, at nyt brugergenereret indhold, der vises på en tjeneste, krænker dit ophavsretligt beskyttede værk, eller at dit indsendte brugergenererede indhold er blevet ulovligt fjernet fra tjenesten, kan du kontakte SPE som angivet nedenfor.

Send dit krav til SPE’s udpegede copyright-agent som angivet nedenfor og inkluder følgende oplysninger:

 1. din fysiske eller elektroniske signatur af den person, der er bemyndiget til at handle på ophavsretsindehaverens vegne;
 2. identifikation af det materiale, der er blevet krænket, og det sted, hvor materialet vises, herunder datoen og tidspunktet for indholdets offentliggørelse samt identiteten på den person, der offentliggjorde indholdet;
 3. en erlæring om, at brugen af materialet ikke er tilladt af ophavsretsejeren, dennes agent eller i henhold til lovgivningen;
 4. om der er gjort et forsøg på at tilfredsstille den person, der har offentliggjort indholdet (og i så fald eventuel relevant korrespondance) og
 5. dine kontaktoplysninger, inklusive dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse.

 

Ved at indsende en overtrædelsesmeddelelse anerkender og accepterer du, at SPE kan videresende din underretning og al relateret kommunikation til den person, der har offentliggjort det identificerede materiale, eller til andre tredjeparter, efter behov, for at evaluere dit krav.

SPE-udpeget copyright-agent:

Content Protection Group
10202 West Washington Blvd.
Culver City, California 90232 USA

Telefonnummer til SPE-udpeget copyright-agent:

+1 310-244-3450

Faxnummer til SPE-udpeget copyright-agent:

+1 310-244-1742

E-mail til SPE-udpeget copyright-agent:

copyright_agent@spe.sony.com

Tilbage til toppen

// Enden på betingelser for anvendelse //

© 2020 Sony Pictures Entertainment Inc. eller den relevante enhed i Sony Pictures Entertainment. Alle rettigheder forbeholdes.